okt 012014
 

JOB actie

HET MBO GAAT STAKEN!
Demonstratie tegen het leenstelsel

Wat is het leenstelsel?
Op het mbo krijg je als student geld van de overheid voor het dekken van een deel van je studiekosten (ook wel studiefinanciering). Als je binnen 10 jaar je opleiding afrond, dan hoef je dit niet terug te betalen(Basisbeurs). Op het mbo blijft dit zo, ga je doorstuderen en naar het hoger onderwijs (hbo) dan krijg je te maken met het leenstelsel. In de plannen voor het leenstelsel, moet je als student het totale bedrag van je studie gaan lenen. De basisbeurs verdwijnt. Studenten worden opgezadeld met minimaal €15.000,00 studieschuld

Waarom is JOB tegen het leenstelsel?
Het leenstelsel heeft grote gevolgen voor mbo-studenten die willen doorstromen naar het hoger onderwijs. Een vijfde van de mbo-studenten die door wil stromen naar het hbo doet dit niet als het zogeheten leenstelsel wordt ingevoerd, dit is gebleken uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Wij vinden het schandalig dat duizenden studenten door financiële beperkingen niet kunnen doorstromen. Jaarlijks kiezen ongeveer 25.000 mbo-studenten om na het mbo een opleiding te gaan volgen op het hbo. Daarnaast is het onwenselijk dat jongeren worden opgezadeld met zulke hoge schulden. Lees hier meer info factsheet leenstelsel

Meer informatie over de actie www.stophetleenstelsel.nl
Laat weten dat ook jij er bij bent  http://goo.gl/h3w813 (facebook event)

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.