MBO College Hilversum

 

Studentenraad MBO College Hilversum

Bestuur

Voorzitter: Ivo Schuhmacher

Vicevoorzitter: Scott Reingoud

Penningmeester: Gijs van Veen

Secretaris: Michael Hooper

Algemeen bestuurslid: Yenny Das

Coach: Mourits Emerenciana

De Studentenraad op MBO College Hilversum is met een groot team in november geïnstalleerd. Dit jaar zal er een geheel nieuw Dagelijks Bestuur en alle studentenraadsleden samen werken om onze doelen te behalen.

Terugkijkend naar het afgelopen schooljaar, kunnen wij weer trots zijn op betrokkenheid van onze studenten in de studentenraad (SR) en in het klassenvertegenwoordigeroverleg (KVO). De activiteiten/plannen die in het werkplan waren opgenomen zijn voor een groot deel met succes uitgevoerd. Onze SR ontwikkelt zich enorm op het gebied van studentenparticipatie. Dit zien we hier in Hilversum, Centraal in Amsterdam en bij Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB). Dit dankzij de ruimte en uitstekende ondersteuning die de directie en medewerkers van MBO college Hilversum de SR biedt. Leden worden steeds meer democratisch gekozen en daardoor geniet studentenparticipatie in ons college bekendheid.

Dit jaar staat er weer een nieuwe ploeg klaar om de belangen van de student te behartigen. Deze nieuwe ploeg oogt ambitieus en staat voor een reeks interessante uitdagingen, genoemd onder het kopje ‘Jaarplan’. Om de studenten zoveel mogelijk aan het woord te laten, zal ook dit jaar het studentendebat in het jaarplan worden opgenomen. Dit wordt in samenwerking met de directie georganiseerd. De Valentijn-actie komt voor de vijfde keer terug. Daarnaast zullen studenten door middel van enquêtes en KVO geprikkeld worden om mee te denken en/of participeren.

Kijk voor berichten over MBO College Hilversum ook op onze Facebookpagina.

Berichten van de Hilversum-studentenraad