Dit doen wij

 

De Centrale Studentenraad

De Centrale Studentenraad (CSR) vertegenwoordigt alle studenten van het ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland (ROCvA-ROCvF). Deze vertegenwoordigers denken mee over hoe het onderwijs beter, interessanter en/of anders kan.

De CSR bestaat uit twee afgevaardigden van de Studentenraden op de MBO Colleges. Met de Raad van Bestuur (RvB) heeft de CSR direct contact en bevinden zich daarom in het bestuursgebouw.

Naast ideeën en wensen van de studenten heeft de CSR als taak goed in de gaten te houden of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Studentenraden op de MBO Colleges

Een studentenraad (SR) op een MBO College bestaat uit klassenvertegenwoordigers, die worden gekozen in de klas. Een SR van een MBO College houdt zich bezig met zaken die voor de studenten op dat MBO College belangrijk zijn. Elke MBO College heeft een eigen SR, met studenten die op dat MBO College zitten.

Rechten en middelen van de CSR

  • Initiatiefrecht. De CSR mag de Raad van Bestuur (RvB) om uitleg vragen over beslissingen, zaken aan de orde stellen bij de RvB en hun mening geven over bestuurszaken.
  • Informatierecht. De CSR heeft recht op alle informatie die nodig is om hun taak goed uit te kunnen voeren.
  • Adviesrecht. De CSR mag advies geven over alle zaken die gevolgen hebben voor studenten. Denk aan organisatie, opleidingsaanbod, werkomstandigheden en voorzieningen enzovoort.
  • Instemmingsrecht. De RvB kan geen beslissing nemen zonder instemming van de CSR. Dit geldt bijvoorbeeld voor zaken als planning en organisatie van het onderwijs en de examens, de vrijwillige bijdrage, huisregels, de klachtenregeling, de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting enzovoort.