Annebella Kambey

jun 062017
 

Speerpunten van de CSR 2017 – 2018

KVO’s optimaliseren

De CSR gaat zich er voor inzetten de KVO’s aankomend schooljaar een flinke stap te laten zetten. Dit schooljaar is hier al enorm aan gewerkt, dankzij het initiatiefvoorstel van de CSR om een KV-coach te formaliseren/faciliteren. Deze coach zal zich bezig houden met het voorbereiden en begeleiden van KVO’s om op deze manier een gestructureerde organisatie te creëren waarin meer begeleiding en zekerheid is over hoe deze KVO’s in zijn werking gaan. De CSR zal zicht houden op het verloopt. Indien nodig zullen er actie worden ondernomen, zodra duidelijk is wat er gedaan kan worden.

Studententevredenheid in het algemeen

Studententevredenheid is een belangrijk onderdeel van de bezigheden van de SR’s en van de CSR. Dit schooljaar zijn er op alle colleges studententevredenheidsonderzoeken geweest en en hier zijn een aantal verbeterpunten uitgekomen. Door deze verbeterpunten te bespreken worden er verbeterplannen opgesteld die op een bepaald punt weer geëvalueerd zullen worden. Door dit gestructureerd en centraal te doen denken wij allemaal mee om zo eventuele problemen uit het plan te halen. Belangrijkste voorwaarde is dat het plan ook echt een meerwaarde moet hebben voor de studenten.

De docent motiveert

Natuurlijk is een van de belangrijkste onderdelen van de opleiding de docent zelf. Maar dit moeten wel docenten zijn die studenten ook echt motiveren om het maximale uit zichzelf te halen. Om dit te bewerkstelligen zullen wij kijken hoe de pilot lesevaluatie op MBO College Hilversum en MBO College Amstelland is uitgepakt. Dit is een methode voor docenten om door middel van een vragenlijst ingevuld door studenten inzicht te krijgen in wat zijn of haar studenten vinden wat de docent kan verbeteren. Onder andere aan de hand van wat er uit deze pilot komt zal de CSR plannen maken om dit verbeterpunt vorm te gaan geven.

Meer aandacht voor BPV

Elk CSR-lid wordt gekoppeld aan de BPV-contactpersoon van hun MBO College. De verbeterplannen op dit gebied worden op deze manier samen gedragen.

mei 302017
 

Lars Bastmeijer zal Terence Verhagen opvolgen in de functie voorzitter Centrale Studentenraad ROCvA – ROCvF

Lars: geregeld hoor je de quote afscheid nemen bestaat niet, gelukkig is dat dit jaar ook weer zo. Ik neem geen afscheid van de Studentenraad, maar ik zeg hallo tegen het voorzitterschap van ROCvA-ROCvF. Hier ga ik mijzelf het komende jaar 100% voor inzetten. Ik kijk uit naar dit jaar en alle zaken die op mijn pad zullen komen. Natuurlijk ben ik ook heel blij met iedereen die mij gesteund heeft om op deze positie te komen.

 

Lars Bastmeijer

Terence Verhagen