Centrale Studentenraad

ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland

Samen zullen wij gaan werken aan:

  • Het versterken van de inzet van klassenvertegenwoordigers
  • De brug in de communicatie tussen de achterban en het bestuur verkleinen
  • Het werken aan kwaliteit van medezeggenschap.

Dit hebben de studentenraden van de MBO Colleges al bereikt:

• Studenten nemen plaats in sollicitatiecommissie
• Twee studenten als lid van de klachtencommissie
• Instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting

Heb jij tips, vragen, een probleem of een goed idee? Laat het ons weten!

» Bekijk al het nieuws